22 มี.ค. 2022 เวลา 05:05 • ความคิดเห็น
อะไรคือสิ่งที่เสียสละที่สุดในจักรวาลในความคิดของคุณกันนะ
เห็นคำถามนี้ ต้องรีบกลับ มานั่งนิ่งๆ ทำใจค้นหา ไอ้ความคิดคำถามนี้มันผุดออกมาจากไหนกันนะ นั่งนิ่งๆ ทำใจเฉยๆ ดูเรือนกายนี้ ค่อยสำรวจเรือนกายนี้เสียหน่อย ที่เค้าว่า จิตเรามาอาศัยเรือนกายของคุณบิดามันเป็นยังไงกันน่ะ ค่อยย้อนไปดู ดูคนท้องบ้าง อ้อ..แม่เราก็คงเดินแบบนี้ เดินโยกไปโยกมา แล้วจะหลับจะนอนก็คงลำบาก นอนหงายก็ลำบาก นอนคว่ำไม่ต้องพูดถึง มันลำบากทั้งเรื่องกินเรื่องนอนที่เค้าพูดกัน แม้ยืนนานหน่อยก็คอยจะปวดฉี่
แล้วเค้าก็พูดกันว่า กายมนุษย์นั้นมันเติบโตมาจากเลือดสองก้อน เราก็ไปหาดูได้ เพราะสมัยนี้หาดูได้ง่าย ก็ลองไปดูกัน มันต้องอาศัยอะไรมันถึงโตขึ้น ต้องอาศัยน้ำเลือดน้ำหนอง ที่แม่ไปกินข้าวปลาอาหารมาแปรสภาพเป็นน้ำเลือดน้ำหนองให้เลือดสองก้อนนั้นเติบโตขึ้น เพื่อให้แตกกิ่งก้านสาขาออกไปให้มีเรือนกายครบอาการสามสิบสอง ระหว่างที่แม่ตั้งครรภ์ ก็ต้องคอยระมัดระวัง วิตก ห่วงใยลูกในท้อง ว่าจะมีอาการครบสามสองมั้ย ต้องรอคอยไปจนกว่าลูกจะออกจะท้องมาได้ก็ร่วมๆสิบเดือน ที่ธาตดินน้ำลมไฟ จะประกอบเรือนกายให้เสร็จสมบูรณ์ จนหลุดออกมาร้องกระแว้ ๆ หิวน้ำหิวนมขึ้นมาอีก ออกมากระทบลมร้อนลมหนาว
หลุดจากท้องแม่มาใหม่ ก็กินกับนอน ใครมาพูดด้วยก็ไม่รู้เรื่องราวอะไร กินนอนมาได้ สองสามเดือนขยับแข้งขาได้มากขึ้น เริ่มมีเรี่ยวแรง ก็หัดพลิกหัดคลาน ไปตรงนั้นตรงนี้ เจอะเจอรูอะไร ก็เอานิ้วแหย่เข้าไป สมัยนี้ ตามบ้านมีปลั๊กไฟ ก็พ่อแม่ก็ต้องคอยระมัดระวัง หาอะไรมาอุดปลั๊กไฟ ..ดูๆไปพิจารณาไป กว่าเรือนกายนี้จะโตมาได้ ..ทำไมต้องทำมาหากิน ทำไม่ต้องไปกินเนื้อเป็ด เนื้อไก่ ข้าวสาร แล้วต้องไปหามาจากไหนบ้าง ดูๆไป ถ้าเป็นสมัยก่อนพ่อแม่ไปทำไร่ทำนา เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ไปจับปลา มาทุบหัว ทำให้ลูกกิน กรรมมันก็อยู่ที่คนทำคือพ่อแม่ไปทำกรรมที่ฆ่าปลาเป็ดไก่มาทำให้ลูกกิน ลูกก็ได้อาหารโปรตีน มาแปรสภาพเป็นน้ำเลือดน้ำหนองหล่อเลื้องสังขารจนใหญ่โต
ที่เขียนมา เราก็ได้ทบทวนตัวเอง ว่าตัวเอง.เราได้กายนี้มาจากไหนนี้ ดูไปดูมานี่ ..ถ้าไม่มี..พ่อแม่..ให้เรือนกายนี้มา ที่เป็นผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่สำหรับเรา พระคุณพ่อแม่ ที่ให้เรือนกายข้าพเจ้ามานี่มันยิ่งใหญ่ อีกทั้งพระแม่พระธรณี พระแม่คงคา พระแม่พระเพลิง พระแม่พระพาย ที่สงเคราะห์อนุเคราะห์ ให้กายสังขารนี้มีความสมบูรณ์ขึ้นมา เติบโตมีอารมณ์ นึกคิด มีจิตนาการ มีความโลภโกรธหลง วิเคราะห์เหตุผลต่างๆได้ ก็เพราะพระคุณบิดามารดา พระแม่พระธรณี พระแม่พระเพลิง พระแม่พระเพลิง พระแม่พระพาย ที่สงเคราะห์อนุเคราะห์ขึ้นมา เมื่อพระแม่ทั้งสี่แยกออกจากกันรูปนี้กายนี้ ก็ต้องสลายสูญหายไป จิตก็ต้องไปหาสถานที่ใหม่ ไม่รู้ว่าใครจะเป็นพ่อแม่อนุเคราะห์สังขารให้
เมื่อได้ทบทวน เรื่องราวที่มาของกายแล้ว มีกายครบสามสิบสอง มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ก็ทบทวนหาเหตุผลว่า เราจะเอากายของพ่อแม่ที่จิตเราอาศัยอยู่นี้ไปทำอะไร เอาไปสร้างกรรม หรือ สร้างสิ่งที่คุณงามความดี หรือ สร้างบุญกุศลบารมี ก็ต้องศึกษาขึ้น แล้วกระทำให้ปรากฏขึ้นมา พระแม่ทั้งสี่ที่ประกอบเป็นเรือนกายนี้จะเป็นสักขีพยานให้ แล้วจะไปประกอบเป็นเรือนกายสถานที่จิตอาศัยต่อไป ก็อยู่ที่เราใช้สังขารนี้ให้เป็นประโยชน์แก่จิตของตน
เมื่อลูกๆ ได้มาอาศัยในเรือนกายของคุณบิดามารดา ที่สมบูรณ์ด้วยความโลภโกรธหลงเต็มอยู่ในเรือนกายนี้ จิตลูกๆก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ โลภโกรธหลง ใช้สติใช้เหตุผล กลั่นเรื่องราวของอารมณ์ที่เกิดในเรือนกายนี้ เรื่องราวของกรรมที่จะเป็นไปตามกำหนด ถึงเวลาก็มีเรื่องราวเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นนั้นก็เพราะกรรมของลูก ลูกต้องมีขันติอดทน คลี่คลายเรื่องของกรรม ให้เกิดเป็นการอโหสิกรรมนะ แล้วก็อย่าประมาทการใช้วิญญาณทั้งหกที่ไปสัมผัสเรื่องราวต่างๆสัมผัสเกิดมาก็ให้ระวังอารมณ์ที่เกิดในตัวตนของตนเอง ให้มีสติสัมปชัญญะขึ้นมา อารมณ์ที่เกิดขึ้นจะพาไปสร้างเรื่องราวดีหรือชั่ว ต้องใคร่ครวญนะ เมื่อพบรอยคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธะเจ้า ก็ดูร่องรอยชาดก พระเวสสันดร พระสิทธัตถะ ท่านทำเป็นแบบอย่าง ก็เรียนรู้เอานะ เพราะทางที่ท่านกระทำ จะทำให้เรารู้จักพึ่งตนเอง มีปัญญาในธรรมช่วยเหลือจิตของตนเองได้
การใช้กายวาจาใจ ที่ผุดขึ้นมาเนื่องจากเรือนกายนี้ ให้ทำในสิ่งที่เป็นคุณ ยับยั้งสิ่งที่เป็นโทษ เรื่องราวที่ที่ลูก ๆกระทำเรื่องราวสร้างสิ่งดี ทานบุญก็บารมี จะทำให้เรือนกายนี้ ผุดผ่องผ่อนคลายทุกข์ เรื่องราวดีก็เกิดขึ้นก็จะมีความสุข สุขที่เกิดขึ้นจากเรือนกายนี้มีบุญกุศีลหนุนนำกายบิดามารดา กายนี้ก็จะเป็นกายของบุญกุศลบารมี ทดแทนคุณบิดามารดาเป็นอัตโนมัติ เพราะธาตุพ่อธาตุแม่ต่อถึงกัน หากใช้กายนี้ไปสร้างกรรม เค้าก็ไม่ต่อให้ไปถึงกายพ่อแม่จิตพ่อแม่ได้เลย
โฆษณา