คำถาม (Q): Stagflation คืออะไร ไทยเสี่ยงแค่ไหนที่ต้องเจอภาวะ Stagflation
คำตอบ (A): ติดตามคำตอบได้ในคลิปนี้
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://thestandard.co/wealth/
4 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...