26 มี.ค. 2022 เวลา 14:00 • ข่าว
ผมจะขอตอบแบบเดาๆ เอาว่ามันเป็นเหมือนโครงสร้างหรือระบบอะไรต่างๆที่มีคนสร้างขึ้นมา ผ่านกระบวนการต่างๆเพิ่อกําหนดความเป็นไปของโลกและเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตประจำวันของคนบนโลก ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหน ผิวสี อะไร นับถือ ศาสนาอะไร ฝักใฝ่การเมืองแบบไหนก็ต้องตกอยู่ในกระแสของระเบียบโลกนี้อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม และระเบียบโลกมันจะเปลี่ยนจากยุดเก่าเป็นยุคใหม่ตามระยะเวลา ที่เรียกว่า New world Order
1
- ที่เห็นได้ชัดระเบียบโลกใหม่ถูกกําหนดด้วยการมาของเทคโนโลยี่ต่างๆ เช่น internet, website, การสื่อสารไร้สาย, เครือข่ายโทรศัพท์5g, 6g, ioT, Big Data, Cloud computing, Metaverse, NFT , Social media ที่ปฏิวัติรูปแบบการสื่อสาร รถยนต์แบบใช้พลังงานฟอสซิลกําลังจะหายไปในอนาคต ด้วยการมาของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีต่างไปเหล่านี้ทําให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง ใช้ชีวิตได้สะดวกสะบายขึ้น ซึ่งในระเบียบโลกแบบเดิม ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์มาก ติดต่อสื่อสารไปมาหาสู่กัน แต่ติดต่อสื่อสารกันยากลําบาก
- ในด้านเศรษฐกิจ เมื่อสหรัฐขึ้นมาเป็นมหาอํานาจก็เคยจัดระเบียบโลกในด้านเศรษฐกิจมาแล้วโดยใช้เงินดอลลาร์เป็นมาตรฐานในการค้าทั่วโลก และควบคุมระบบเศรษฐกิจของโลกผ่านตลาดเงินตราและตลาดทุนมาช้านาน ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนเริ่มรู้ทัน อย่างจีนก็เร่งพัฒนาประเทศของตนขึ้นมาจนเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่โต มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมหาศาล ค้าขายและมีบทบาทในเวทีโลก ระบบเงินดอลลาร์กําลังจะถูกท้าทายจากเงินหยวน เหมือนกับการที่เราซื้อขายนํ้ามัน แต่เราใช้ราคาหน้าโรงกลั่นที่สิงคโปร์อ้างอิง และเราซื้อขายสินค้ากับประเทศลาวแต่กลับใช้เงินดอลลาร์ ซึ่งลอจิกแบบนี้มันแปลกๆ สหรัฐสามารถพิมพ์ธนบัตรออกมาในตลาดโดยที่ตัวเองไม่เกิดเงินเฟ้อ หรือทุนสํารองไม่มากพอหรือ มิได้ใช้ทองคําเป็นมาตรฐานในการพิมพ์ธนบัตร ระเบียบใหม่ของโลกยุคใหม่คงไม่เหมือนเดิม เมื่อกลุ่มประเทศ Bricks ที่มีจีน รัสเซีย เป็นหัวหอกเริ่มใช้เงินหยวนในการซื้อขายสินค้ากัน
และการมาของโควิด19 ทําให้ระบบเศรษฐกิจของโลกแบบเก่าพังพินาศ ในระเบียบโลกใหม่ กลุ่มทุนที่ครอบครองเทคโนโลยีเครื่องวัคซีน ยาฆ่าไวรัส ยารักษาโรค จะเป็นผู้นําแทนที่กลุ่มทุนแบบเก่าๆที่ล้มหายไป และจะโตไปกับกลุ่มทุนที่ครอบครองเทคโนโลยีข้างบนดังกล่าว
ในด้านการเมืองการปกครอง สหรัฐก็ตั้งตัวเองเป็นแม่แบบเสรีประชาธิปไตย ระบบทุนนิยม ที่ประเทศอื่นยึดถือเป็นต้นแบบว่าดีงาม ในขณะที่ระบบสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์ ถูกตราหน้าว่าเป็นเผด็จการเป็นเหมือนผู้ร้าย ในระเบียบโลกใหม่มันจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป จีนเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้น แต่เผอิญรัสเซียดันไปทําสงครามกับยูเครนเสียก่อน ทําให้นาโต้ ซึ่งชื่อแทบจะหายไปจากโลก กลับฟื้นตัวขึ้นมาเป็นที่รู้จักและเริ่มจะมีบทบาทแบบกล้าๆกลัวๆ แต่อย่างไรก็ตามจีนก็ฉลาดรู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไร และพร้อมที่จะขึ้นเป็นประเทศมหาอํานาจในด้านเศรษฐกิจ และทางทหารได้ตลอดเวลา
ส่วน new world order ด้านอื่นๆก็มีอีกมากแต่ยังนึกไม่ออก เดี่ยวนึกได้จะมาเขียนเพิ่ม
ส่วนที่ว่าไทยจะได้อะไร ไทยก็จะต้องปฏิบึตามระเบียบโลก อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในด้านเทคโนโลยีก็ถูกจัดระเบียบไปเรียบร้อยแล้ว ก็คือต้องทําตามอย่างเดียว ไม่ใช้ไม่ได้ ส่วนในเรื่องการเมืองการปกครอง เราก็อยู่ในระเบียบโลกเช่นกัน คือเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยที่ไม่เลือกข้าง ซึ่งคุณจะชอบไม่ชอบก็ต้องยอมรับ ในด้านเศรษฐกิจก็ถูกจัดระเบียบกด้วยคําว่าทุนนิยม การค้าเสรีแบบปลาใหญ่กินปลาเล็ก ที่มีคนชอบบ่นว่า ไม่เป็นธรรม ความไม่เท่าเทียม ทั้งๆที่ประเทศต้นแบบก็มีเหมือนบ้านเราเช่นกัน
โฆษณา