ความคิดเห็นบนคำถาม

ระเบียบโลกคืออะไรครับ?
26 มี.ค. 2022 เวลา 10:54 • ข่าว • 6 คำตอบ
ระเบียบโลกมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับ แล้วทำ ไมถึงจัดทำขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ประสงค์และ ใครเป็นผู้จั... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (6)
 • สุดยอดคำตอบ
  ระเบียบโลกคือสิ่งที่สมมติขึ้นจากทฤษฎีของนักนโยบาย/นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และความมั่นคงครับ เป็นสิ่งสมมติที่คนเขาสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันของแต่ละประเทศ มันก็คล้ายๆบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมนั่นแหละ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคสมัย และผู้มีบทบาทในการวางแผนระเบียบโลก (ป...
 • กฎที่โลกใช้ กับสิทธิมนุษยชน
 • ทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย ที่เหลือคือนอกคอกต้องโดนเพ่งเล็ง
 • The world that changes accordingly to the technology n changing interests.
 • คืออะไร ไม่ค่อยแน่ใจค่ะ แต่ตอนนี้ ทั่วโลกเน้นฉีดวัคซีน และใส่หน้ากากอนามัย รวมถึง เลือกข้างว่าจะเข้ากับรัสเซียหรือกลุ่มเมกา
  ระเบียบโลก เท่าที่ทราบ ถูกกำหนด โดย เมกา 🇺🇸 และมีคนทำตามเยอะ ค่ะ
 • ผมจะขอตอบแบบเดาๆ เอาว่ามันเป็นเหมือนโครงสร้างหรือระบบอะไรต่างๆที่มีคนสร้างขึ้นมา ผ่านกระบวนการต่างๆเพิ่อกําหนดความเป็นไปของโลกและเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตประจำวันของคนบนโลก ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหน ผิวสี อะไร นับถือ ศาสนาอะไร ฝักใฝ่การเมืองแบบไหนก็ต้องตกอยู่ในกระแสของระเบียบโลกนี้อย่าง...
  1