26 มี.ค. 2022 เวลา 15:15 • ข่าว
ระเบียบโลกคือสิ่งที่สมมติขึ้นจากทฤษฎีของนักนโยบาย/นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และความมั่นคงครับ เป็นสิ่งสมมติที่คนเขาสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันของแต่ละประเทศ มันก็คล้ายๆบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมนั่นแหละ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคสมัย และผู้มีบทบาทในการวางแผนระเบียบโลก (ประเทศที่มีอำนาจสูงสุด)
อย่างสมัยก่อน เอเชียเราอยู่ใต้จีน ประเทศไทยก็ส่งบรรณาการไปให้จีน เกี้ยเซี้ยจีน อันนี้ก็เรียกได้ว่าสมัยก่อนเอเชียเราอยู่ใต้ระเบียบโลก ระเบียบภูมิภาคที่จีนกำหนดขึ้น เพราะจีนมีอำนาจมากสุด และมีอิทธิพลมากพอจะตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆขึ้นมา
อย่างสมัยนี้ก็สหรัฐอเมริกาที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการออกกฎระเบียบมาบังคับใช้กับประเทศอื่นๆ เช่น เอาเงินดอลลาร์มาเป็นบรรทัดฐานในนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
1
ถามว่าไทยได้ประโยชน์อย่างไร มันก็ตอบยากนะ แต่ไทยได้ประโยชน์แน่ๆ เพราะไทยเป็นประเทศเล็ก สามารถดำเนินนโยบายที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้สะดวก มีข้อจำกัดน้อยกว่าประเทศใหญ่ๆ ที่อาจมีปัจจัยควบคุมเยอะกว่าครับ
อาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไรนะครับ
โฆษณา