มีบัญชีอยู่แล้ว?
ประวัติศาสตร์
  • 3.1K
    โพสต์
  • 30
    คำถาม
  • 14K
    สมาชิก
ศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับมนุษย์