มีบัญชีอยู่แล้ว?
ประวัติศาสตร์
  • 535
    โพสต์
  • 8
    คำถาม
  • 2.7K
    ผู้ติดตาม
ศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับมนุษย์