• พรจากฟ้า สู่แผ่นดิน
  • 774
   โพสต์
  • 69
   ผู้ติดตาม
  • 5
   กำลังติดตาม
  • ชีวิตคือเรื่องราว เธอมาจากไหน ยินดีมากถ้าข้อเขียนนี้จะเกิดประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์ทั้งหลาย สังคมประเทศชาติ