26 มี.ค. 2022 เวลา 17:14 • ข่าว
คืออะไร ไม่ค่อยแน่ใจค่ะ แต่ตอนนี้ ทั่วโลกเน้นฉีดวัคซีน และใส่หน้ากากอนามัย รวมถึง เลือกข้างว่าจะเข้ากับรัสเซียหรือกลุ่มเมกา
ระเบียบโลก เท่าที่ทราบ ถูกกำหนด โดย เมกา 🇺🇸 และมีคนทำตามเยอะ ค่ะ
โฆษณา