คิดและเข้าใจผิดแล้วค่ะ "ความรู้ทุกประเภทสร้างเงินได้"
แต่ปัญหาคือ ได้เงินมามาก-น้อยไม่เท่ากันต่างหาก คนเลยมุ่งเอาไปเปรียบเทียบกับความรู้อันเป็นที่ต้องการตามสมัยปัจจุบัน ซึ่งหาเงินได้สูงกว่า
มีความรู้อะไรก็ตาม เหมือนอยู่ในสนามแข่งขันตลอดกาล ต้องรู้จักประยุกต์ใช้ ผสมผสาน ให้เข้ายุคสมัยตามวิถีชีวิต และต้องเรียนรู้เรื่องการอดทน
ขึ้นอยู่กับวิธีต่อยอดความรู้ในแขนงนั้น รู้จักคิดพัฒนากลยุทธ์ให้เกิดความแตกต่าง สร้างสรรค์ขึ้น
มองเห็นความต้องการของคน โดยปรับเปลี่ยนมุมมอง เพิ่มมูลค่า เพิ่มจุดขาย ฉีกแนวให้โดดเด่น ปลุกกระแส ก็เกิดต้องตาต้องใจผู้คน จึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางรายได้
  • 7
โฆษณา