ความสบายใจ ในระหว่างปฏิบัติการและประโยชน์ ของงานนั้นๆค่ะ
การทำงานที่ดีต่อใจ เป็นตัวนำความสำเร็จ และการเรียนรู้ ทำความเข้าใจในเนื้องาน กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวไปพร้อมๆกับงาน สร้างการพัฒนาคุณภาพ สร้างประสบการณ์ใหม่ เป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคตค่ะ
58 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา