กระทรวงการคลัง เลื่อนแผนจัดเก็บภาษีขายหุ้น
1
วันนี้ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเลื่อนการจัดเก็บภาษีขายหุ้น (Transaction Financial Tax) ออกไปสักระยะหนึ่ง สาเหตุที่เลื่อน เพราะตอนนี้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบทั้งจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน และโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน แต่ถ้าถามถึงความพร้อมในการจัดเก็บ กระทรวงการคลังมีความพร้อม
1
ส่วนในแง่อัตราการจัดเก็บภาษีนี้ มองว่าไม่น่าจะมีผลกระทบมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่น โดยเจอว่ามีทั้งประเทศที่เก็บมากกว่าหรือน้อยกว่าไทย หรือบางประเทศก็จะเก็บภาษีกำไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) ไม่ได้เก็บจากการขาย
นอกจากนี้ยังบอกด้วยว่า ถ้าไทยจัดเก็บภาษีขายหุ้น ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อตลาดมากนัก เข้าใจว่าคนที่อยู่ในตลาดนี้มีรายได้ค่อนข้างสูง และความจริงมีกฎหมายให้เก็บภาษีตัวนี้ตั้งแต่ปี 2534 แต่ได้รับยกเว้นมาตลอด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ โดยช่วงนั้นมูลค่าตลาดอยู่ที่ราว 7-8 แสนล้านบาท แต่วันนี้มูลค่าตลาดสูงถึง 16 ล้านล้านบาท หรือพอ ๆ กับขนาดของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ
ส่วนทางด้านโฆษกกรมสรรพากรบอกว่า หากมีการเลื่อนการจัดเก็บภาษีขายหุ้นออกไป จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของกรมสรรพากรในปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากกรมสรรพากรยังไม่ได้นำรายได้ส่วนนี้ เข้ามารวมในคาดการณ์รายได้ของกรมในปีงบประมาณดังกล่าว
"เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน"
พวกเรากลุ่มคนที่รักเรื่องราวของการเงินการลงทุนเป็นชีวิตจิตใจ จึงก่อตั้งเพจ Dime! (ไดม์!) ขึ้น
Dime! แปลว่าเหรียญ 10 เซนต์ (ประมาณ 3 บาท) สื่อถึงความตั้งใจของเราที่จะทำให้การเงินการลงทุนเป็นเรื่องที่คุณเข้าถึงได้ เข้าใจง่าย และนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้จริง เหมือนกับเงิน 1 ไดม์ ที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้าถึงได้
หากทุกคนมีความรู้ทางการเงินที่แข็งแรง
สังคมของเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
โฆษณา