Long COVID คืออะไร? น่ากังวลมากน้อยแค่ไหน?
ตลอดระยะเวลาของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด เราได้ยินคำว่า Long COVID กันมาตลอดว่าเป็นอาการที่เป็นผลพวงตามหลังจากการติดโควิด แต่น่ากลัวแค่ไหน มีอะไรที่เราต้องรู้เกี่ยวกับอาการนี้บ้าง วันนี้ THE STANDARD POP สรุปมา... ดูเพิ่มเติม
1
โฆษณา