31 มี.ค. 2022 เวลา 06:41 • ไลฟ์สไตล์
ง่ายๆเลยคือคิดลบแล้วไม่ได้อะไรเลย มีแต่จะทำร้ายตัวเอง คิดบวกดีฝ่าา
โฆษณา