2 เม.ย. 2022 เวลา 06:42 • ปรัชญา
🎥 บันทึกการถ่ายทอดสด
การสนทนาธรรมบนเขา
"ความสุขจากความสงบของใจ"
๒ เมษายน ๒๕๖๒
"ธรรมะเป็นอกาลิโก ไม่ขึ้นกับวันเวลา สดๆร้อนๆ ตลอดเวลา"
โฆษณา