เคารพตนเอง ชื่นชมตนเองบ้าง มองดูสิ่งรอบข้าง มองดูทุกๆความเป็นไป อย่างน้อยเราไม่ใช่คนที่แย่ที่สุด รั้งท้ายสุดของโลกใบนี้ มิตรภาพดีดีที่มี ถ้าเรามีค่ามากพอให้ใครสักคนหวัง แสดงว่าเรานั้นยังเป็นคนที่มีคุณค่า แม้จะมีเพียงคนเดียวในโลกใบนี้ ที่คาดหวังในตัวเราก็ตาม.....
โฆษณา