31 มี.ค. 2022 เวลา 16:19 • การศึกษา
เด็กจบใหม่ เรียนจบแล้ว อาจจบเลย
ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยพบปัญหาเด็กจบใหม่ตกงานล้นเมือง บางคนตั้งคำถามว่าตลาดไม่รองรับหรือไม่ การรับพนักงานใหม่ถูกอั้นไว้หรือเปล่า หรือเป็นระบบการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานกันแน่
เคน นครินทร์ สรุปงานวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเด็กจบใหม่ไม่มีงานทำในปัจจุบัน และแกะรอยรากปัญหาสำคัญที่บอกว่าการศึกษาไทยถึงเวลาต้องปรับกระบวน
โฆษณา