ความคิดก็เหมือนลม เราคือผู้สร้างกระแสลมนี้ขึ้น แต่ยากที่จะควบคุมให้มีทิศทางไปทางใดทางหนึ่งได้ตลอดเวลา
ความคิดบางอย่างก็มักผุดขึ้นมาอยู่บ่อย ๆ เหมือนแรงลมที่มาตัดกับกระแสความคิดในขณะปัจจุบันจนเปลี่ยนทิศทางไปแบบไม่ได้ตั้งใจก็มี
  • 7
โฆษณา