พวกที่ผ่านการฝึกฝนอาจทำได้ครับ ดังเช่นพวกหลอกเครื่องจับเท็จ แต่ถ้าจะควบคุมความคิด ขยับมาเป็นรู้ทันความคิด เมื่อเกิดความคิด ก็ปล่อยตามธรรมชาติ แล้วใช้สติพิจารณาความคิดนั้น ปรับแต่งความคิดให้เหมาะสม ทั้งคุณและโทษ ในระยะสั้นและระยะยาว แล้วค่อยตัดสินว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไร จะดีกว่าไหมครับ
1
โฆษณา