3 เม.ย. 2022 เวลา 16:23 • การศึกษา
ที่หนึ่งไม่ไหว ฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่สอง ยอมเป็นคนสำรองตลอดไป เกริ่นขึ้นมาด้วยเพลง ที่หนึ่งไม่ไหว ของวงไอน้ำ แบบนี้
วันนี้จะมาพูดถึงการพูดลำดับที่ เช่น ที่ 1 ที่ 2 … ที่ 10 และที่สุดท้าย ภาษาฝรั่งเศสว่ายังไง ไปดูกัน!!!
การพูดตัวเลขตามลำดับ ชื่อในภาษาฝรั่งเศสคือ l’adjectif numéral ordinal (อ่านว่า ลาด เจค ทีฟ นู เม คาล ออคดินาล) มีหลักเกณฑ์ดังนี้
ลำดับที่ 1
= premier (ère) อ่านว่า เพอมิเย่ (เพศชาย)/เพอมิแยค์ (เพศหญิง)
ลำดับที่ 2-3 ให้เติมคำลงท้าย deux และ trois ด้วย -ième
= deuxième อ่านว่า เดอเซี่ยม แปลว่า ลำดับที่ 2
= troisième อ่านว่า ทรัวเซี่ยม แปลว่า ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4 ให้ตัดตัวอักษร e ออกจาก quatre แล้วเติมคำลงท้ายว่า -ième
= quatrième อ่านว่า กัทเทรียม
ลำดับที่ 5 ให้เติมตัวอักษร u ที่ท้ายคำ cinq แล้วเติมคำลงท้ายว่า -ième
= cinquième อ่านว่า ซังเกียม
ลำดับที่ 6-8 ให้เติมคำลงท้ายว่า -ième เพื่อแสดงว่าความเป็นเลขลำดับ
= sixième อ่านว่า ซิเซียม
= septième อ่านว่า เซเที่ยม
= huitième อ่านว่า วิทเที่ยม
ลำดับที่ 9 ให้เปลี่ยนตัวอักษรสุดท้ายของคำว่า neuf คือ f ไปเป็น v แล้วเติมคำลงท้ายว่า -ième
= neuvième อ่านว่า เนิฟเวียม
ลำดับที่ 10 ให้เติมคำลงท้าย dix ด้วย -ième
= dixième อ่านว่า ดิเซี่ยม
ลำดับสุดท้าย
= dernier (ère) อ่านว่า แดคนิเย่ (เพศชาย)/แดคนิแยค์ (เพศหญิง)
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านและติดตามกันค่ะ หากถูกใจโพสต์ ช่วยกันกดไลค์ กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ 🙂
โฆษณา