ฝรั่งเศส
  • 160
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 70
    สมาชิก
ฝรั่งเศส หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นประเทศที่มีศูนย์กลางตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก