ตั้งใจคิด ก็ทำได้น่ะ แต่ส่วนมากมีแต่ความคิดที่ไม่ตั้งใจคิด สามารถคอนโทรลได้แต่ก็น้อย สัก 15/85แล้วกัน
  • 1
โฆษณา