5 เม.ย. 2022 เวลา 08:40 • ความคิดเห็น
VDO ที่ชาวยูเครนทำขึ้นเพื่อให้เห็นภาพรวมสงคราม
ตั้งแต่ก่อนการบุกของรัสเซีย จนถึงสิ้นเดือน มี.ค.65
ภาพส่วนใหญ่เกิดขึ้นในยูเครน โดยมีภาพบางส่วนเกิดในรัสเซีย (การประท้วงไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจบุกของ ประธานาธิบดี Putin)
VDO ถูกทำขึ้นบนมุมมองของ “ชาวยูเครน” ที่มีต่อสงครามครั้งนี้
จึงมีทั้งฉากของความโศกเสร้า, ความรุนแรง, ความสูญเสีย จากพิษภัยของสงคราม
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมในซีรี่ย์
We HOPE to see PEACE, Please
#Putin #Zelensky #NATO
ที่มา : Telegram ชื่อ Ukraine NOW โดย VDO ถูกโพสต์ลงเมื่อ 1 เม.ย.65

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา