ความคิดเห็นบนชุมชน
สงคราม
  • 530
    โพสต์
  • 5
    คำถาม
  • 374
    สมาชิก
สงคราม คือ สถานะความขัดแย้งด้วยอาวุธระหว่างหน่วยทางการเมืองที่ดำรงอยู่เป็นอิสระ