มีบัญชีอยู่แล้ว?
429.
Sergey Yurievich Glazyev (เกิดปีคศ 1961)เป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาด้านนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของประธานาธิบดีวราดิเมียร์ ปูตินที่มีบทบาทเด่นสุดในการทำสงครามเศรษฐกิจและการเงินกับสหรัฐอเมริกาและยุโรปในเวลานี้
นโยบายช็อคโลกที่ปูตินประกาศขายก๊าซให้ยุโรปเป็นเงินสกุลรูเบิ้ลน่าที่จะมีมันสมองของเขาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
กลาซเยฟเป็นคนวางเกมให้รัสเซียออกจากระบบดอลล่าร์ (de-dollarization) เพิ่มบทบาทของเงินรูเบิ้ลในเขตเศรษฐกิจยูเรเซีย สร้างระบบชำระเงินของธนาคารของรัสเซียเองที่เป็นอิสระจากระบบSWIFTที่สหรัฐ อังกฤษ และอิสราเอลที่เป็นผู้ปิดเปิดสวิชอยู่ เชื่อมโครงการยูเรเซียกับโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ของจีน และผลักดันบทบาทของกลุ่มบริกส์ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและ แอฟริกาใต้ให้สร้างระเบียบการเงินโลกใหม่ออกจากระบบการเงินของวอลล์สตรีท และซิตี้ ออฟ ลอนดอน
กลาซเยฟเป็นนักการเมือง และนักเศรษฐศาสตร์ โดยเป็นสมาชิกในสภาการเงินแห่งชาติของธนาคารกลางของรัสเซีย และเป็นสมาชิกของRussian Academy of Sciences เขาเป็นรัฐมนตรีดูแลด้านเศรษฐกิจต่างประเทศในสมัยของประธานาธิบดีบอริส เยลซิน เป็นสมาชิกของสภาดูมา และเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีด้านการรวมเศรษฐกิจภูมิภาคระหว่างปี 2012-2019
ความคิดด้านเศรษฐกิจแนวชาตินิยมของกลาซเยฟมีอิทธิพลอย่างสูงในการดำเนินนโยบายของปูติน
เป็นที่ทราบกันดีว่า เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มแองโกลอเมริกันคือทำลายรัสเซีย ผ่านการแบ่งแยกและปกครอง เพื่อที่จะครอบครองดินแดนHeartlandที่มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกในด้านทรัพยากรธรรมชาติ หลังจากนั้นจะเดินหน้าทำลายจีน และเยอรมันที่ถูกคุมแจอยู่แล้วชนิดแทบที่จะกระดิกไม่ออก
ถ้าจะปกป้องรัสเซีย ปูตินต้องเตรียมความพร้อมในด้านแสนยานุภาพทางทหาร สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และการเงิน และต้องหาทางตีโต้ระบบการเงินของกลุ่มแองโกลอเมริกันด้วยการทำลายดอลล่าร์ ถ้าหากดอลล่าร์ถูกทำลาย อิทธิพลของกลุ่มแองโกลอเมริกันที่ดำเนินมาเป็นเวลาหลายร้อยปีจะมาจึงจุดจบ
แสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐตั้งอยู่บนความสามารถของรัฐบาลสหรัฐที่จะก่อหนี้ได้อย่างไม่มีเพดาน เพื่อไฟแนนซ์การใช้จ่ายในงบประมาณมหาศาลเพนตากอนที่มีฐานทัพกว่า800แห่งทั่วโลก โดยหนี้นั้นได้รับการไฟแนนซ์อีกต่อหนึ่งผ่านการรีไซเกิ้ลดอลล่าร์กลับเข้ามาในประเทศสหรัฐจากการที่ประเทศต่างๆที่ค้าขายได้ดอลล่าร์ และเอาดอลล่าร์ย้อนกลับเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ให้ผลตอบแทนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ที่ถือว่าเป็นเงินถุงเงินถังของประเทศ และเป็นหลักทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในการปกป้องค่าเงินของเงินสกุลของตัวเอง
เนื่องจากดอลล่าร์เป็นเงินสกุลหลักของโลก เป็นเงินที่ใช้ในการซื้อขายน้ำมัน และสินค้า และบริการเกือบทุกอย่างบนโลกนี้ ประเทศต่างๆต้องสำรองดอลล่าร์เพื่อซื้อน้ำมัน ทำให้เกิดคำศัพท์ว่าเปโตรดอลล่าร์ สหรัฐใช้นำ้มันของซาอุ และประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อค้ำความมั่นใจให้กับดอลล่าร์อีกที โดยที่สหรัฐไม่ต้องใช้ทองคำหนุนค่าดอลล่าร์ เนื่องจากได้ยกเลิกระบบมาตรฐานทองคำในปี 1971 จึงทำให้ดอลล่าร์กลายเป็นกระดาษเปล่าๆในระบบการเงินดอลล่าร์สแตนดาร์ด
เปโตรดอลล่าร์เป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดของสหรัฐที่ช่วยในการไฟแนนซ์งบประมาณของเพนตากอน ที่ใช้แสนยานุภาพทางทหารเพื่อควบคุมโลกให้อยู่ในระบบมหาอำนาจเดียว (unipolar world)
รัสเซีย จีน อิหร่านและเกาหลีเหนือไม่ต้องการอยู่ในระบบมหาอำนาจเดียวไปตลอด จึงร่วมมือกันเพื่อสร้างระเบียบโลกใหม่ผ่านการควบรวมเขตเศรษฐกิจยูเรเซีย และเส้นทางสายไหม ซึ่งจะมีระบบชำระเงินของตัวเอง มีเงินสกุลของตัวเอง มีระบบธนาคารของตัวเอง มีกฎเกณฑ์ของตัวเอง มีเทคโนโลยีของตัวเอง มีตลาดของตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาระเบียบโลกปัจุบันของพวกแองโกลอเมริกัน
แต่เปโตรดอลล่าร์มีความอ่อนแอในตัวเอง เนื่องจากสหรัฐก่อหนี้จนล้นเพดาน มีหนี้ภายในกว่า$200ล้านล้านที่ไม่มีวันชำระคืนได้ พิมพ์เงินใหม่เพื่อจ่ายหนี้เก่าตลาดเวลา การเพิ่มปริมาณเงินที่ผ่านมาทำให้เกิดเงินเฟ้อ และเงินเฟ้อกำลังสำแดงออกมาอย่างรุนแรงในเวลานี้ ที่สำคัญธนาคารกลางของสหรัฐไม่มีความตั้งใจที่จะปกป้องค่าของดอลล่าร์ ปล่อยให้เงินเฟ้อทะลุไปเกือบ8.0% ในขณะที่ดอกเบี้ยระยะสั้นกำหนดที่0.25% ทำให้ดอกเบี้ยสหรัฐติดลบในระดับที่สูงเกือบ7.0%ในเวลานี้
1
ในปี2015 กลาซเยฟมีความเห็นว่า ระบบทุนนิยมของสหรัฐกำลังเข้าสู่วงจรขาลงที่อันตรายและจะทำลายตัวเองในที่สุด จากการก่อหนี้ และการพิมพ์เงินโดยไม่คิดว่าจะมีวันพรุ่งนี้หรือไม่ เขารู้สึกว่า โลกกำลังจะเข้าสู่สงครามโลก แม้ว่าสงครามโลกจะเป็นภัยอันใหญ่หลวงต่อรัสเซีย แต่สหรัฐจะล้มเหลวในการรักษาความเป็นมหาอำนาจผ่านการควบคุมรัสเซีย และโลกทั้งใบ
หลังจากวิกฤติยูเครน และรัสเซียผนวกเอาไครเมียเข้ามาเป็นดินแดนของรัสเซีย ปรากฎว่าสหรัฐและสหภาพยุโรปดำเนินมาตรการแซงชั่นรัสเซีย กลาซเยฟออกมารุบุว่าสหรัฐควรถูกตราว่าเป็นประเทศรุกราน กลาซเยฟมีความเห็นว่าวิกฤติยูเครนเกิดจากการแทรกแซงของสหรัฐและยุโรป ที่ได้สร้างพวกนีโอนาซีขึ้นมาเพื่อยึดครองยูเครน และใช้ยูเครนเพื่อที่จะยั่วยุ และทำลายรัสเซียในระยะต่อไป
กลาซเยฟเสนอให้ปูตินขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐออกไปตูมเดียว$110,000ล้านในปี2017
หลังจากนั้น กลาซเยฟเป็นคนแนะนำให้รัฐบาลรัสเซียออกจากอิทธิพลของดอลล่าร์ ด้วยการรับเงินดอลล่าร์ให้น้อยลง รวมท้ังขายทรัพย์สินในรูปดอลล่าร์ที่มีอยู่ออกไป โดยเปลี่ยนดอลล่าร์มาเป็นทองคำ หรือทรัพย์สินในรูปแบบอื่นแทน ทำให้รัสเซียมีทองคำสะสมอยู่ประมาณ12,000ตัน มากกว่าสหรัฐที่มีอยู่8,113ตัน ซึ่งยังตรวจสอบไม่ได้ว่าทองคำของสหรัฐนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นตะกั่วฉาบสีทองหรือไม่
รัสเซียมีนโยบายเชิงรุกที่ชัดเจนที่สุดในการออกจากอิทธิพลของเปโตรดอลล่าร์ ในขณะที่จีนยังคงคุมเชิงอยู่ด้านหลัง ปล่อยให้รัสเซียออกหมัดไปก่อน
แม้ว่ารัสเซียยังคงต้องขายพลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์เป็นดอลล่าร์ แต่ได้เปลี่ยนมาเพิ่มบทบาทให้กับเงินยูโรแทน เนื่องจากรัสเซียมีลูกค้าก๊าซ และน้ำมันอยู่ในยุโรปเป็นส่วนใหญ่
กองทุนมั่งคั่งของรัสเซียได้เทขายทรัพย์สินในรูปดอลล่าร์จนหมดพอร์ต ส่วนธนาคารกลางของรัสเซียก็ลดการถือครองทรัพย์สินดอลล่าร์เหมือนกัน แต่ยังคงมีดอลล่าร์มากพอสมควร นโยบายในระยะต่อไปคือการทำลายเปโตรดอลล่าร์ และสร้างรูเบิ้ลให้เป็นเงินสกุลภูมิภาคขึ้นมาแทน โดยร่วมมือกับจีนอย่างใกล้ชิด
ในบทต่อไป เราจะดูกลยุทธของรัสเซียในการอ่อยเหยื่อเพื่อให้สหรัฐและยุโรปยึดทรัพย์สินของรัสเซีย รวมท้ังทรัพย์สินของธนาคารกลางรัสเซีย เพื่อเป็นเงื่อนไขให้ปูตินประกาศการแจ้งเกิดของเปโตรรูเบิ้ล
5/4/2022
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  ไบเดนเริ่มหลง โดย
  เที่ยวกันต่อ กับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” พักผ่อนที่วีรันดา รีสอร์ท และวีรันดา คอลเล็กชัน รับส่วนลดห้องพัก 40% ⛱ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน สำหรับการจองตรงเท่านั้น :
  3 เหตุผลที่เราผัดวันประกันพรุ่ง คำใบ้: ไม่ใช่เพราะว่าเราขี้เกียจหรอกนะ
  เมื่อสัญญาไม่เป็นสัญญา... จากการสำรวจล่าสุดพบว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ส่วนใหญ่ ไม่ได้ออกจากรัสเซียอย่างที่เคยพูดไว้...
  ดูทั้งหมด