แม้จะต้องคอยหลบลี้ภัยจากทหารพม่า และต้องกินนอนอยู่ในป่า แต่นักเรียนชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้ก็มีความมุ่งมั่นในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบปลายภาค เด็กกะเหรี่ยงหลายร้อยคนแม้จะต้องกินนอนตามป่า แต่พวกเขาไม่เคยทิ้งการเรียน
#พม่า
#WhatsHappeningInMyanmar
  • 1
โฆษณา