26 เม.ย. 2022 เวลา 05:00 • ธุรกิจ
ที่ผ่านมาเราตัวเล็ก เราโดยรายใหญ่รังแก ผมมีหน้าที่รวบรวมคนตัวเล็กที่ถูกรังแกมารวมกัน ไม่ได้ต้องการสู้ เราขอแค่โอกาสในการหาเลี้ยงชีพ
3
แนวคิดเพื่อมหาชน จากคุณชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สบาย เทคโนโลยี
รับชมรายการเจาะใจย้อนหลังได้ที่นี่
โฆษณา