บางทีคุณอาจต้องกลับมาถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่าความสุขที่แท้จริงของคุณคืออะไรค่ะ
ไม่มีความสุขกับงานประจำที่มั่นคงเพราะอะไร
ถ้าเพราะอยากเป็นนายตัวเอง เมื่อได้เป็นนายตัวเองและมีความสุขแม้รายได้น้อยและไม่แน่นอนแล้ว ทำไมยังรู้สึกเคว้งคว้าง?
ถ้าตอบตัวเองได้ว่าความสุขที่แท้จริงของคุณคืออะไร น่าจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่า เข็มทิศที่เราควรตั้ง ควรหันไปทางทิศไหนนะคะ
เมื่อรู้ทิศแล้วที่เหลือก็แค่เดินไปตามทิศนั้นอย่างไม่ย่อท้อ เดินบ้าง พักบ้าง วางใจให้สุขมากกว่าทุกข์ ยังไงวันนึงย่อมถึงจุดหมาย
ลองฟังเสียงในใจตัวเอง ให้มากกว่าเสียงภายนอก เพราะสิ่งที่อยู่ในนั้นรู้ดีที่สุดว่าเราต้องการอะไรค่ะ:)
  • 4
โฆษณา