8 เม.ย. 2022 เวลา 02:57 • สุขภาพ
ทุกวัน วันละราว 60 นาที แบ่งเป็น
Strength 4 วัน
Cardio 2 วัน
Mobility 1 วัน
Sun = mobility / flexibility ความยืดหยุ่น
Mon = Push
Tue = Lower body
Wed = swimming ราว 1.5-2k
Thu = Pull
Fri = Run 5 k หรือ sprint 50-100เมตร 8-10 รอบ
Sat = Total body
ตารางเปลี่ยนบ้างทุกๆ3เดือน แต่โครงสร้างคล้ายๆเดิม จะแข็งแรงครบทุกระบบพอดี ทั้งกระดูก กล้ามเนื้อ ระบบการไหลเวียนของเลือด และความยืดหยุ่น
โฆษณา