8 เม.ย. 2022 เวลา 07:21 • ความคิดเห็น
ก.เงิน 10 บาท สำหรับบางคนอาจจะไม่มีค่า
ข.เงิน 10 บาท สำหรับบางคนอาจจะมีค่าเล็กน้อย
ค.เงิน 10 บาท สำหรับบางคนอาจจะมีค่ามากมาย
นายก.ข.ค.มีเงินเท่ากัน 10บาท ความสุขของทั้ง3คนมีไม่เท่ากันนะ
ค้นหาความสุขที่แท้จริงให้เจอ คำตอบที่คุณอยากได้มันอยู่ในคำถามที่คุณตั้งมาแล้ว
อ้อ..ลืมตอบอีกข้อนึง เรื่องความมั่นคงในการงาน ในชีวิตนี้ ไม่มีอะไรที่มั่นคง หรอกครับ ทุกอย่าง เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป
โฆษณา