8 เม.ย. 2022 เวลา 15:25 • ความคิดเห็น
จุดอ่อน
1 ต้นทางกระบวนการยุติธรรม หมาต๋า เวลาเกิดคดี เลิกพูดได้ไหมที่ว่าจะให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย ท่านก็ทำหน้าที่อันสุจริตของท่านไป จะได้ไม่มีเครื่องหมายคำถาม?จากประชาชน
2 การคอรัปชั่น งบประมาณแผ่นดินที่ขาดการตรวจสอบอย่างจริงจัง เราจึงเห็นไฟกินรี พญานาค ปลาโลมา รวมถึงวงการดงขมิ้นก็ไม่เว้น
3 อุบัติเหตุทางถนนที่อยู่อันดับต้นๆของโลก เสียทรัพยากรบุคคล ตาย/พิการ งบประมาณการรักษา ทำให้คนหนุ่มสาวในวัยทำงานต้องหายไปในการผลิตผล(Products)
จุดแข็ง
1 ระบบสาธารณสุข การรักษาพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนสามารถสู้วิกฤตกับโรคระบาดได้เป็นที่เชื่อถือของต่างประเทศ
2 บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดูจากผลกำไร ในช่วงวิกฤตโควิด รวมทั้งภาคเอกชนอื่นๆ
3 ค่าครองชีพในประเทศถูกตามสายตาของคนต่างประเทศทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะในอดีต
โฆษณา