ความคิดเห็นบนคำถาม

อะไรคือ “จุดอ่อน” และ “จุดแข็ง” ของประเทศไทยในมุมมองคุณ ?
8 เม.ย. 2022 เวลา 14:12 • ความคิดเห็น • 25 คำตอบ
คำตอบ (25)