ชีวิตคู่ กับ ความรุนแรง
เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความรุนแรงในชีวิตคู่ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางกาย หรือความรุนแรงทางวาจา ก็ดี ล้วนแต่เป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนั้น ทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกไร้ค่า Low self-estreem รู้สึกหวาดกลัว หวาดระแวง และสุดท้าย สิ่งเหล่านั้นจะเป็นปมในก้นบึ้งของจิตใจ ส่งผลให้มีปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา ส่งทางด้านผู้กระทำก็ไม่ต่างกัน เค้าจะไม่รู้สึกเกรงกลัว กลับเหิมเกริม ไม่รู้สึกผิด สุดท้ายจะมักจะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาทุกอย่าง ผลสรุปสุดท้าย ความรุนแรงไม่ก่อให้เกิดผลลัพทธ์ที่ดีในความสัมพันธ์แบบนี้ กลับส่งผลให้มีปัญหาทั้งทางกายและทางสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น
แต่ในบางคู่ อาจมีเหตุผลบางประการที่จำเป็นต้องคงความสัมพันธ์นี้ไว้ ทั้งๆที่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับความรุนแรง และก่อเกิดปัญหาตามมาเป็นขบวน
สำหรับความเห็นส่วนตัว....เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ร่วมกันเกิน 2 คนขึ้นไป ไม่ว่าจะในฐานะเพื่อน คู่รักคู่ชีวิต หัวหน้าลูกน้อง พี่น้อง ไม่ควรใช้ความรุนแรง ต้องระงับการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา หัดใช้เหตุผลให้มาก
เลิกความรุนแรงในความสัมพันธ์
หัดให้เหตุผลแทนอารมณ์
อย่าให้อารมณ์เป็นใหญ่
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ... แต่ไม่ใช่สัตว์!! ที่ต้องใช้แต่ความรุนแรง
1 ถูกใจ
174 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา