จุดแข็ง ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ
จุดอ่อน ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ผู้นำตรรกะป่วย
2 ถูกใจ
192 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา