🌷 " อย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา "
Pungpang Talk เคยท่องบทกลอนข้างต้นในสมัยเรียนชั้นประถมศึกษา
ซึ่งประโยคดังกล่าว จะคอยย้ำเตือนตัวเองให้เห็นคุณค่าของเงินและหมั่นหาโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมอ
  • 3
โฆษณา