มีบัญชีอยู่แล้ว?
แรงบันดาลใจ
  • 1.6K
    โพสต์
  • 30
    คำถาม
  • 934
    สมาชิก
แรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลังอำนาจในตนเองชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการคิดและ การกระทำใด ๆ