ความคิดเห็นบนชุมชน
แรงบันดาลใจ
  • 4.6K
    โพสต์
  • 14
    คำถาม
  • 1.9K
    สมาชิก
แรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลังอำนาจในตนเองชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการคิดและ การกระทำใด ๆ