มีบัญชีอยู่แล้ว?
การสร้างเสน่ห์ดึงดูด และการมีศิลปะในการแปรสภาพของพลังทางเพศ มีผลต่อการประสบความสำเร็จและความมั่งคั่งร่ำรวยได้อย่าง?
2
สรุปหนังสือ Think & Grow Rich ตอนที่ 10
ในสัปดาห์ที่แล้วแอดได้เล่าถึงขั้นตอนที่ 9 สู่ความร่ำรวยไปแล้ว นั่นคือ “พลังแห่งการระดมความคิด” ซึ่งก็คือการที่คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปนำความรู้และความพยายามมาร่วมมือร่วมใจกันด้วยจิตวิญญาณแห่งความสมัครสมานระหว่างกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่แน่นอน นั่นเอง
ในสัปดาห์นี้แอดก็จะเล่าต่อในขั้นตอนที่ 10 ว่าด้วยเรื่องของ “สัมพันธภาพทางเพศ” ค่ะ
1
อยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่า เอ๊ะ! มันเกี่ยวอะไรกับการที่เราจะประสบความสำเร็จ หรือ เกี่ยวอะไรกับความมั่งคั่งรำ่รวยกันนะ
ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ!!!
ฮิลล์บอกว่า...
อารมณ์ของมนุษย์มีส่วนสำคัญในการสร้างกฎเกณฑ์และอารยธรรม คนเรามักอยู่ภายใต้อิทธิพลของอารมณ์มากกว่าเหตุผล การสร้างสรรค์งานอะไรสักอย่างคุณก็ต้องใช้อารมณ์ ไม่ใช่เหตุผลล้วนๆ
จิตใจของคนเราตอบสนองต่อสิ่งเร้าผ่านสิ่งซึ่งเป็นเหมือนกุญแจเปิดทาง เช่น ความกระตือรือร้น จินตนาการสร้างสรรค์ หรือปณิธานอันแรงกล้า สิ่งเร้าที่กระตุ้นจิตใจของเรา ได้แก่
1.ความต้องการแสดงออกทางเพศ
2.ความรัก
3.ความปรารถนาในชื่อเสียง อำนาจ ความมั่นคงทางการเงิน
4.ดนตรี
5.มิตรภาพ และการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
6.กัลยาณมิตรที่พร้อมจะร่วมกันคิด และระดมความคิดเพื่อความก้าวหน้า
7.ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
8.การเสนอแนะตัวเอง
9.ความหวาดกลัว
10.แอลกอฮอล์และยา
3
ความต้องการแสดงออกทางเพศจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของสิ่งเร้าที่มีผลต่อจิตใจ และเป็นตัวผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ อารมณ์ที่สัมพันธ์กับแรงขับทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจ
เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแรงปรารถนานี้ คนเราจะกล้าหาญ มีอำนาจจิต มีจินตนาการ และมีความสามารถในการสร้างสรรค์ โดยที่ในภาวะปกติแล้วพวกเขาจะไม่มีเลย ความต้องการแสดงออกทางเพศกระตุ้นให้เรากล้าเสี่ยงและพยายามสร้างชื่อเสียงให้ตัวเอง
ความต้องการทางเพศเป็นสิ่งติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด และเป็นเรื่องของธรรมชาติ ความปรารถนานี้ไม่สามารถและไม่ควรถูกกักเอาไว้หรือทำลายทิ้งเสีย มันสามารถส่งผลดีให้กับร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
หากเราสามารถควบคุมและจัดการแรงจูงใจนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ โดยใช้เพื่อการสร้างสรรค์งานวรรณกรรม ศิลปะ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการสร้างความร่ำรวยด้วย
1
วิทยากรผู้ซึ่งอบรมนักขายไปมากกว่า 30,000 คน ให้ข้อสรุปว่า นักขายที่มีแรงดึงดูดทางเพศมากที่สุดมักจะเป็นนักขายที่เก่งที่สุด คำอธิบายของปัจจัยทางบุคลิกภาพที่รู้จักกันว่า “แรงดึงดูดเฉพาะตัว” ก็คือพลังทางเพศนั่นเอง
ผู้จัดการฝ่ายขายที่เก่งมักพิจารณาเลือกจ้างพนักงานขายที่มีแรงดึงดูดเฉพาะตัวหรือมีเสน่ห์ดึงดูด มีความกระตือรือร้น ความกระตือรือร้นเป็นหนึ่งในลักษณะสำคัญของนักขาย ไม่ว่าคุณกำลังขายอะไรก็ตาม
นักขายระดับแนวหน้าสามารถสร้างยอดขายได้สูง เพราะเขาสามารถแปรเปลี่ยนเสน่ห์ดึงดูด (พลังทางเพศ) ไปเป็นความกระตือรือร้นในการขาย นั้นก็คือการแปรสภาพของกามารมณ์นั่นเอง
ควาหมายง่ายๆ ของคำว่า แปรสภาพ ก็คือ การเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนสภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พลังการแปรสภาพของพลังทางเพศจึงหมายความถึง การเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกทางร่างกาย ไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตามธรรมชาติแก่ผู้อื่น
1
นักขายที่รู้จักวิธีในการสร้างเสน่ห์ดึงดูดจะเป็นคนที่มีศิลปะในการแปรสภาพของพลังทางเพศออกมา ไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม
นักขายส่วนมากที่มีความสามารถในการแปรสภาพพลังทางเพศ มักทำไปโดยไม่รู้ตัว และไม่รู้ด้วยว่าตัวเองทำได้อย่างไร คุณสามารถสร้างและพัฒนาคุณลักษณะนี้ขึ้นมาได้จากการติดต่อกับคนอื่น
ด้วยความรู้ความเข้าใจนี้ คุณสามารถพัฒนาแรงจูงใจที่สำคัญนี้ให้มากขึ้น และใช้มันสร้างความได้เปรียบในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ พลังนี้อาจส่งต่อไปยังผู้อื่นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1.การจับมือ : สัมผัสที่มือจะเป็นตัวบ่งบอกว่า คุณมีเสน่ห์ดึงดูดหรือไม่
2.โทนเสียง : เสน่ห์ดึงดูดหรือพลังทางเพศเป็นส่วนสำคัญของน้ำเสียงที่ไพเราะและมีเสน่ห์
3.กิริยาท่าทาง : คนที่มีเสน่ห์ดึงดูดจะมีกิริยาท่าทางกระฉับกระเฉง แต่สุภาพเรียบร้อย
3
4.บุคลิกภาพ : คนที่มีเสน่ห์ดึงดูดจะส่งสัมพันธภาพทางเพศผ่านบุคลิกที่สามารถโน้มน้าวผู้อื่น
5.เสื้อผ้าและการแต่งกาย : คนที่มีเสน่ห์ดึงดูดมักจะเป็นคนที่พิถีพิถันในการเลือกเสื้อผ้า และแต่งกายได้เหมาะสมกับบุคลิกภาพและสถานที่
ฮิลล์เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับการค้นพบของเขาคือ...เขาพบว่าเบื้องหลังความสำเร็จของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเขาได้สิทธิพิเศษในการวิเคราะห์ มักได้รับแรงบันดาลใจจากผู้หญิง ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็คือภรรยานั่นเอง ซึ่งสังคมทั่วไปมักไม่ค่อยรู้ จากการศึกษาของเขาพบว่า มีอยู่บ้างบางรายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหญิงอื่น
มีหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตและความสำเร็จของบุคคลเหล่านี้ โดยแต่ละท่านล้วนได้ครอบครองธรรมชาติแห่งกามารมณ์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงยิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลชีวประวัติได้นำไปสู่ข้อสรุปดังนี้
1.ผู้ที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ไม่เพียงแต่พัฒนาธรรมชาติแห่งเพศ แต่ยังได้เรียนรู้ศิลปะแห่งการแปรสภาพพลังแห่งกามารมณ์อีกด้วย
2.คนที่สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จในด้านวรรณกรรมศิลปะ อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม มักได้รับอิทธิพลและแรงจูงใจจากคนรัก
1
อารมณ์นี้ผลักดันให้พวกเขามีพลังใจอันยิ่งใหญ่ที่จะทำในสิ่งต่างๆ ถ้าได้เข้าใจในสิ่งนี้แล้ว คุณย่อมเข้าใจว่าทำไมการแปรสภาพกามารมณ์จึงเป็นที่มาของศักยภาพในการสร้างสรรค์
อ่านจบแล้วเป็นยังไงบ้างคะ?
คุณล่ะเชื่อหรือไม่คะว่า “เสน่ห์ดึงดูดหรือแรงดึงดูดเฉพาะตัว” สามารถสร้างความร่ำรวยให้กับคนผู้นั้นได้จริงๆ
kong
สนับสนุน100 เพชร
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  BANGKOK: ‘ชัชชาติ’ แจง ค่าโดยสารสายสีเขียว 59 บาท เป็นแผนระยะสั้น ส่วนนโยบายค่าโดยสาร 25-30 บาท ไม่ใช่ราคาตลอดสาย แต่เป็นราคาเฉลี่ยที่คนใช้บริการ วันนี้ (28 มิ.ย.65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงประเด็นค่าบริการส่วนต่อขยายส่วนที่ 2 ของรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ระบุไว้วานนี้ (27 มิ.ย.65) ว่า ราคาควรอยู่ที่ 59 บาท ซึ่งมีหลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อน
  เป็นมนุษย์เงินเดือนอย่าคิดว่าการเกษียณเป็นเรื่องไกลตัว ถึงแม้วันนี้เราอาจจะยังเป็น First Jobber ที่ยังมีกำลัง และเวลาในการทำงานสร้างรายได้อีกหลายปี แต่เมื่อเวลาล่วงเลยมาจนถึงวัย 30 เราจะเริ่มมองหาความมั่นคงในชีวิต
  “สมคิด”ปลุกพลังเด็กรุ่นใหม่หยุดยั้งวงจรอุบาทว์ประชาธิปไตยแบบ“แจกกล้วย” “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์”ปลุกพลังเด็กรุ่นใหม่ ร่วมหยุดยั้งวงจรอุบาทว์ ประชาธิปไตยแบบ “แจกกล้วย” ให้เป็นของปวงชน ไม่ใช่แค่กลุ่มผลประโยชน์ และไม่กี่ตระกูลที่ผูกขาด
  เทนนิส-พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ อัจฉริยะแห่งวงการเทควันโด้ พลาดท่าแพ้คู่แข่งเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี 7 เดือนอย่างน่าตกใจ และไม่ใช่เพียงแค่เธอเท่านั้น นักกีฬาไทยทั้งหมด ไม่มีใครไปถึงเหรียญทองได้เลยในศึกชิงแชมป์เอเชียที่เกาหลีใต้ มันเกิดอะไรขึ้น วิเคราะห์บอลจริงจังจะอธิบายให้ฟัง ตามปกติแล้ว ทาง WT (สหพันธ์เทควันโด้โลก) มีแนวคิดคือ Always Evolving พัฒนาอยู่ตลอด เพื่อทำให้กีฬาไม่หยุดนิ่ง ไม่น่าเบื่อ ดังนั้นทุกๆ 4 ปี เทควันโด้จะทำการเปลี่ยนกฎการแข่งขันบางอย่าง เพื่อให้การแข่งมันเข้มข้นยิ่งขึ้น
  ดูทั้งหมด