สุขก็แค่ชั่วคราว เศร้าก็ไม่ถาวร ทุกสิ่งเกิดขึ้น และดับไป
  • 1
โฆษณา