11 เม.ย. 2022 เวลา 00:11 • ความคิดเห็น
คงรู้สึกเสียใจ ทำบุญปฏิบัติธรรม ทุกวัน
ใส่บาตร สวดมนต์ ทำวิปัสนากรรมฐาน อุทิศบุญกุศล
โฆษณา