11 เม.ย. 2022 เวลา 16:09
“บิสมาร์ค (Bismarck)” เสนาบดีเหล็กผู้รวมชาติเยอรมัน
3
ในช่วงยุคกลาง คนยุโรปต่างถูกครอบงำโดยศาสนจักร ทำให้ไม่ได้มองถึงความสำคัญในศักยภาพของมนุษย์...... อ่านต่อ
โฆษณา