12 เม.ย. 2022 เวลา 02:19 • ความคิดเห็น
"ธรรมชาติ" ของชีวิต ความเศร้าเป็นสิ่งปกติ "ธรรมชาติ" เมื่อเราสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
"ยอมรับ" อาจไม่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นมาก แต่
"เวลา" และการ "ปล่อยวาง" จะเยี่ยวยาท่าน และวันหนึ่ง "ธรรมชาติ" จะนำพาท่านกลับไปสู่อ้อมกอดของผู้ที่เป็นที่รักของท่าน
โฆษณา