ธรรมชาติ
  • 222
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 96
    สมาชิก
ธรรมชาติ ปรากฏการณ์ของโลกกายภาพ และยังหมายถึงชีวิตโดยรวม มีขนาดตั้งแต่เล็กกว่าอะตอมไปจนถึงจักรวาล