ความคิดเห็นบนชุมชน
ธรรมชาติ
  • 766
    โพสต์
  • 7
    คำถาม
  • 122
    สมาชิก
ธรรมชาติ ปรากฏการณ์ของโลกกายภาพ และยังหมายถึงชีวิตโดยรวม มีขนาดตั้งแต่เล็กกว่าอะตอมไปจนถึงจักรวาล