เครื่องดื่ม "น้ำใจ ที่รักและปรารถนาดีต่อผู้อื่น อย่างจริงใจ " วิเศษที่สุด , จำได้ไหม วลีหรือวาทกรรม ที่กล่าวถึง " ความสุขและความอร่อย "ในการกินเลี้ยงฉลองกัน ที่ว่า "นอกจากอาหารอร่อย เครื่องดิ่มที่ถูกใจ และบรรยากาศที่แสนรื่นรมย์อบอุ่น คือ " มีเพื่อนรักและมิตรที่รู้ใจ แลเข้าใจกัน "
โฆษณา