ทำไมถึงควรเลือกใช้งานสำนักบัญชีคุณภาพมากกว่าสำนักงานบัญชีทั่วไป
4
“งานบัญชี” ถือเป็นงานประเภทหนึ่งที่บริษัททุกขนาดทุกประเภทจำเป็นต้องมี เพื่อทำหน้าที่จัดการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินภายในบริษัททั้งรายรับ รายจ่าย รวมไปถึงการยื่นภาษีต่าง ๆ ที่ตามกฎหมายบังคับ หากบริษัทใดขาดทีมบัญชีหรือมองข้ามความสำคัญของการใช้งานสำนักงานบัญชี ก็อาจเป็นสิ่งที่ต้องหนักใจ หากต้องจัดหาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์มารับผิดชอบเรื่องสำคัญเช่นนี้
1
ดังนั้นไม่ว่าคุณจะสร้างธุรกิจประเภทใดก็ตาม งานส่วนของบัญชีคือเรื่องสำคัญไม่แพ้การบริหารธุรกิจของบริษัทเลยด้วยการขาดนักบัญชีหรือผู้ดูแลการเงินของบริษัทต่าง ๆ จึงทำให้สำนักงานบัญชีอิสระเกิดขึ้นมากมาย เพื่อตอบโจทย์ต่อความต้องการบริษัททุกขนาด
แต่การเรียกใช้งานสำนักงานบัญชีนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเรียกใช้สำนักไหนก็ได้ เพราะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เองได้มีการกำหนดคุณลักษณะที่ดีของสำนักงานบัญชีคุณภาพเอาไว้ เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นให้เหล่าผู้ประกอบการและบริษัทต่าง ๆ ได้วางใจในการเลือกใช้งานสำนักงานบัญชีอิสระ
ขอบเขตของงานที่สำนักงานบัญชีรับผิดชอบ
การเรียกใช้งานสำนักงานบัญชีนั้นอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าเป็นการจ้างเพื่อจัดการเรื่องการเงินภายในบริษัท แต่ทั้งนี้คำว่า “การเงิน” ก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีก ว่างานประเภทใดบ้างที่เข้าข่ายความรับผิดชอบที่สำนักงานบัญชีสามารถจัดการให้ได้ โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคืองานที่ต้องจัดการตามข้อบังคับของกฎหมาย และงานที่จัดการเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
งานที่ต้องจัดการตามข้อบังคับของกฎหมาย
คืองานที่สำนักงานบัญชีทั่วไปสามารถรับผิดชอบได้ ตั้งแต่เรื่องการยื่นแบบภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ยื่นประกันสังคมของบริษัท ต้องมีการทำบัญชีพร้อมปิดงบการเงินประจำปีของบริษัทอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเอกสารบันทึกบัญชีทั้งหมด การจัดทำบัญชีต่างพร้อมแยกประเภท จัดทำบัญชีสินค้า จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำงบการเงินประจำปี ปิดบัญชีประจำปี เป็นต้น
งานที่จัดการเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
ขอบเขตของงานนี้คือสิ่งที่สำนักงานบัญชีสามารถเลือกทำได้เพราะไม่ได้เป็นกรณีที่กฎหมายบังคับ แต่สามารถเป็นบริการเสริมที่เหล่าผู้ประกอบการธุรกิจสามารถว่าจ้างได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวบริษัทเอง ซึ่งสามารถให้บริการด้านบริหารบัญชี ที่เป็นเรื่องของการปิดงบพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขผลประกอบการได้ รวมไปถึงสามารถให้คำปรึกษางานด้านบัญชีและภาษีอากรได้อีกด้วย
1
คุณสมบัติที่ดีของสำนักงานบัญชีคุณภาพ
จากข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ได้ให้นิยามของคำว่า “สำนักงานบัญชีคุณภาพ” คือ สำนักงานบัญชีที่มีการพัฒนาระบบหรือรูปแบบการทำบัญชีที่มีความทันสมัย และมีคุณภาพ ซึ่งมีมาตรฐาน ISO : 9001 : 2008 เป็นบรรทัดฐานหลัก
อีกทั้งผู้ให้บริการงานสำนักงานบัญชีคุณภาพไม่ว่าจะรายย่อยหรือรายใหญ่ล้วนต้องมีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยมาตรฐานทั้งหมดนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) จะเป็นผู้รับรองให้แต่เพียงผู้เดียว
ในขณะที่สำนักงานบัญชีทั่วไปที่ไม่ได้ถูกรับรองมาตรฐานให้เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้ว่าจ้างอาจจะต้องมีการทำการบ้านกับผู้ให้บริการเหล่านี้กันอย่างถี่ถ้วนสักหน่อย เพราะอย่างที่ได้กล่าวไปว่าสำนักงานบัญชีคุณภาพมีการรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ที่สามารถการันตีคุณภาพได้เป็นอย่างดี ด้วยการผ่านหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการบังคับไว้นั่นเอง
สรุปเกี่ยวกับการเลือกใช้งานสำนักงานบัญชีคุณภาพ
สำหรับการเลือกใช้งานบริการรับทำบัญชี เหล่าผู้ประกอบการธุรกิจและบริษัทต่าง ๆ ควรคำนึงถึงมาตรฐานเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ได้มีการรับรองการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพเอาไว้ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานของเหล่าสำนักงานบัญชีเอกชน สามารถสร้างความน่าเชื่อถือพร้อมการันตีมาตรฐานให้แก่ผู้ว่าจ้างได้
1
โดยที่พวกเขาสามารถตรวจสอบหรือติดตามผลงานได้อย่างมั่นใจ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับให้เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพนั้นคือการพัฒนาและยกระดับธุรกิจสำนักงานบัญชีให้เป็นที่ยอมรับในวงการได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นเรื่องการทำบัญชี ไม่ว่าจะธุรกิจประเภทไหน ขนาดเท่าไหร่ก็ต้องไม่ละเลยเรื่องเหล่านี้ไป เพราะการเงินคือเรื่องสำคัญที่สุดของทุกธุรกิจ
10ถูกใจ
11แชร์
97Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   “ปูติน” ส่งสัญญาณเตือนไปยัง “ชาติตะวันตก” ในวันครบรอบ 80 ปี “สมรภูมิสตาลินกราด” 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566: ประธานาธิบดี “วลาดิเมียร์ ปูติน” แห่งรัสเซีย เข้าเยี่ยมและสักการะที่อนุสรณ์สถาน Mamayev Kurgan ในเมืองโวลโกกราด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นพิธีส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งชัยชนะในสมรภูมิสตาลินกราด (ยุคโซเวียต สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2)
   SABUY เติบโตโหด ก้าวกระโดดแบบคลั่งทำได้จริงหรือ? คลิปนี้มีคำตอบ กำไรเพิ่ม 700% หุ้นพุ่ง 13 เด้ง SABUY สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ราวปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นในเวลา 8 ปี
   9 บทเรียนพลิกชีวิต จากปรัชญา Stoicism | 5M EP.1423 ปรัชญาสโตอิกหรือ Stoicism นั้น คือแนวคิดที่บอกให้พวกเราเรียนรู้ที่จะโอบรับและยินดีให้กับสิ่งที่เลวร้ายของชีวิต มันสอนให้เราวัดคุณค่าของตัวเองจากสิ่งที่ตัวเรานั้นสามารถทำได้ไม่ใช่จากอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตัวเรา เรียกได้ว่าปรัชญาสโตอิกนั้นเป็นวิธีการมอง การอธิบาย และทำความเข้าใจโลก ที่คงอยู่มาหลายศตวรรษ แล้วสำหรับชีวิตในปัจจุบันนั้นเราจะนำมาปรับใช้ได้อย่างไรบ้าง โดยในพอดแคสต์ 5M EP. นี้ เตรียมไปพบกับ 9 บทเรียนสำคัญจากปรัชญาที่มีชื่อว่า Stoicism ที่จะทำให้ตัวเรานั้นสามารถเข้าใจชีวิตได้ดีกว่าเดิม #goodtime #5minutespodcast #missiontothemoonpodcast
   สรุปประเด็น บัวขาว VS สหพันธ์มวยกัมพูชา สหพันธ์ฯลั่นจะมอบบ้านราคา8.8ล้าน รถยนต์และค่าจ้างรายเดือนให้คนที่ชกชนะบัวขาว
   ดูทั้งหมด