12 เม.ย. 2022 เวลา 15:32 • ความคิดเห็น
หาแก้วใบใหม่แทนค่ะ เพราะเก็บไว้ก็น่าจะใช้ไม่ได้ และอาจจะทำอันตรายต่อเราและคนที่เรารัก เช่น ลูก ถ้ามันแตกและบาดค่ะ
โฆษณา