อยากเกิดครับ แล้วก็อยากทำให้คนอื่นได้เกิดบ้าง ถึงจะทำแล้วเขาไม่ได้เกิด แต่ขอแค่ได้ทำก็ยังดีครับ
  • 9
โฆษณา