จากประสบการณ์ที่เคยทำงานเป็นลูกน้องมาทั้งในต่างประเทศ และประเทศไทย
พบว่า ลูกน้องมีอยู่ 3 ประเภท
1. ทำงานไปวันๆไม่เรียกร้องอะไร
2. ทำงานแบบมีเป้าหมาย ต้องการความก้าวหน้า... ดูเพิ่มเติม
2
โฆษณา