ประเทศก็ดูดีได้ ด้วยการออกแบบ brand identity
Brand Identity หรืออัตลักษณ์ของแบรนด์ คือ องค์ประกอบทางภาพ เช่น โลโก้ สี กราฟิก เป็นต้น ที่ทำให้แบรนด์นั้นโดดเด่น หรือแตกต่างและยังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถระบุแบรนด์ได้ด้วย
เหมือนที่เรามักเห็นโลโก้ตามแบรนด์ของสินค้าที่เราใช้ หรือสีของบรรจุภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้คือ brand identity ทั้งสิ้น ซึ่งเรามักจะเห็นตามแบรนด์ที่ขายสินค้าเพื่อการบริโภค หรือตามบริษัท/องค์กรต่าง ๆ
ภาพจาก https://studiodumbar.com/work/nl-branding
แต่จริง ๆ การออกแบบ brand identity ก็สามารถใช้กับระดับ “ประเทศ” ได้ อย่างเช่นตัวอย่างที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
หน่วยงานรัฐของเนเธอร์แลนด์ได้ให้ Studio Dumbar เอเจนซี่สัญชาติดัชต์มาช่วยออกแบบ brand identity ให้กับประเทศ เพื่อหวังจะส่งเสริมภาพลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ให้เป็นประเทศที่มีหัวคิดที่ก้าวหน้าและเป็นแหล่งของนวัตกร ผู้ประกอบการ
ทางสตูดิโอได้ออกแบบโลโก้เป็นตัวย่อ NL (ย่อมาจาก Netherlands) ที่แอบซ่อนรูปทรงของดอกทิวลิปไว้ในตัวอักษร เพราะดอกทิวลิปคือสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเอง และยังใช้สีส้มมาเป็นสีหลักของการออกแบบ
โลโก้ NL (Netherlands) และการนำไปใช้บนสื่อต่าง ๆ ภาพจาก Dezeen และ Studio Dumbar
ทางสตูดิโอกล่าวว่า ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูเรียบง่ายของโลโก้ใหม่จะสามารถใช้ได้กับหลากหลายองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งมหาวิทยาลัย สถานฑูต และองค์กรด้านวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ตามทั่วโลก และสามารถนำมาใช้ได้กับทุกภาคส่วน ไม่ใช่แค่ภาคการท่องเที่ยวอย่างเดียว แต่รวมไปถึงภาคเทคโนโลยีระดับสูง ภาคการเกษตรและอาหาร และภาคการกีฬา
Brand Identity นั้นเป็นหลักการออกแบบที่สำคัญไม่แพ้กันกับการสร้างแบรนด์ทั้งในระดับธุรกิจ จนไปถึงขั้นระดับประเทศ แม้จะเป็นยอดของปลายภูเขาน้ำแข็งซึ่งตั้งอยู่บนฐานของการวางโครงสร้าง ที่มา DNA ของแบรนด์ แต่ภาพลักษณ์ที่ออกไปนั้นก็เป็นผู้ส่งสารที่สำคัญที่จะมีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค/ผู้ชมโดยตรง
หนึ่งในการสร้างความมั่งคั่งเข้าสู่ประเทศ คือการค้าการลงทุนจากต่างชาติ และการดึงบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในประเทศ ซึ่งการมองว่าประเทศก็เป็นเหมือนแบรนด์ ๆ หนึ่งที่ต้องแข่งกับผู้เล่นรายอื่นในโลกธุรกิจ จะช่วยทำให้รัฐบาลมีความพยายามที่จะพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและให้เป็นที่ต้องการอยู่เสมอ บนยุคที่โลกเชื่อมเข้าหากันและเกิดการแข่งขันระดับนานาชาติ
รัฐบาลของเนเธอร์แลนด์คงเล็งเห็นว่าการที่ประเทศของตนนั้นจะเป็น “แบรนด์ที่สำเร็จ” ได้นั้น ย่อมต้องสร้างฐานรากที่ดีรวมไปถึงปลายยอดบนสุดด้วย
(เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่หน่วยงานรัฐบาลนำเอาการออกแบบไปใช้
3 ถูกใจ
2 แชร์
488 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา